Тандыры

Тандыр Аладдин

800,00 EUR

Тандыр Дастархан

560,00 EUR

Тандыр Аладдин мини

475,00 EUR

Тандыр Атаман

425,00 EUR

Тандыр Скиф

380,00 EUR

Тандыр Большой

360,00 EUR